Imaxes de Santa Comba

A historia de Santa Comba por medio de fotografías non sería posible sen a colaboración dos veciños deste pobo.
Uns cedendo fotografías e outros identificándoas, están todos os que son e seguro que nos olvidamos dalgúns…
O NOSO ESPECIAL RECORDO ÓS COLABORADORES QUE SE FORON SEN PODER VER ESTE PROXECTO REMATADO

HISTORIA FOTOGRÁFICA DE SANTA COMBA
A TODOS, GRACIAS

 

José Luis Varela Martínez

Deseñador da Web
 

Comarca do Xallas
Santa Comba

 • Desde hoxe http://www.santacombanamemoria.es ofrece un percorrido gráfico polo pasado de Santa Comba a través de máis de 5.000 fotografías.
 •  

  • Grazas á achega de máis de 400 veciños e empresas da zona.

   

  Santiago, 5 de maio 2013.- “Santa Comba na Memoria” é unha web para o recordo e un repaso a historia do século XX do municipio xalleiro, que desde hoxe está accesible na dirección http://www.santacombanamemoria.es.

  A través de máis de 5.000 fotografías “Santa Comba na Memoria” abre unha fiestra ao pasado do concello desde o ano 1900. Tras o traballo de escaneado, e clasificado realizado por José María Suárez Mariño e o seu equipo, fun o encargado de crear a páxina web e dotar de contido aos milleiros de documentos gráficos que achegaron 400 veciños e empresas do municipio.

   

  O resultado, unha páxina web que nace co obxectivo de manterse viva nutríndose coas achegas dos xalleiros transformouse un vello proxecto do Concello en realidade.

   

  Os visitantes de “Santa Comba na memoria” atoparán a traxectoria do municipio ao longo do século XX clasificada por temas. A historia de Santa Comba coas lendas, os comezos da banca e o patrimonio artístico compoñen un dos principais apartados da web. A mina de Varilongo, que converteu ao concello nunha das principais zonas mineiras de Wolframio desde a II Guerra Mundial ata mediados dos anos 60 ten o seu propio espazo, así como os edificios, os vehículos, as rúas e os personaxes emblemáticos do concello ao longo do pasado século. A estes apartados súmanse outros que aglutinan as fotografías agrupadas por temas: música, educación, emigración, vida social e relixión. O contido complétase con espazos dedicados á flora, fauna e micoloxía de Santa Comba.

   

  Tras un traballo de cinco meses a web  reúne nun mesmo espazo os retallos de historia gardados en papel durante un século nos fogares de Santa Comba.

  Santa Comba na memoria

  Historia fotográfica de Santa Comba

  Edificios

  No desenvolvemento e no progreso dun municipio xogan un papel importante a cultura, a educación, o deporte ou as estradas; pero sempre haberá dous negocios que por riba de todos marcarán para sempre ós veciños dun pobo: As tabernas e os ultramarinos. Considerados centros de reunións, de ocio, de comercio, lugar da compra diaria, faladoiro, e onde os nosos devanceiros comezaron a ver as primeiras novelas nunha televisión en branco e negro.

  77 Fotos

  Edificios de educación

  Construindo os edificiós de educación.

  10 Fotos

  Educación

  “Casa o habitación suficiente para el maestro y su familia, local para la escuela, menaje y los útiles necesarios para la enseñanza, papel, plumas y libros para los niños absolutamente pobres… un atestado del alcalde y cura párroco de su domicilio que garantice su buena conducta moral”. A praza estaba dotada con 1.852 reais anuais nunha primeira convocatoria e, posteriormente, con 2000 reais anuais. Pero anos despois, a situación é de “desastroso y lamentable estado…con el censurable abandono de los maestros por parte de los alcaldes y ayuntamientos, sin pagarles sus asignaciones y material de escuelas que tenían y debían tener un capítulo seguro, cierto y determinado en el presupuesto municipal”… O sistema estaba corrompido e moitos dos mestres cobraban as prestacións correspondentes pero sen impartir a docencia esixida, de aí os enfrontamentos cos concellos e a falta de pagamento dos salarios.

  60 Fotos

  Emigración

  “Pues padre es para decirle que hoy a las 7 de la tarde em- barcó Manolo y Che do Manchego. Lleva el baúl que vd. decía... Manolo lleva varios encargos, ya todas llevan el nombre y quien son para vd. vá 1 blta. Carbonell de 10 lts. Aceite, 4 botellas de Veterano... 10 latitas de pulpo a la primavera... o sea que todas las cosas que van sin nombre son suyas, que las encargas van bien aclaradas con nombre... hace dos días que le entregué a los de Mallón las 1.000 pts, también va el baúl una bolsa con garbanzos y un poco de unto para el Souto ese no lleva nombre, creo, pero tienen la bolsa por fuera el nombre de Primitiva... y de las encargas café, sacos, puros, enfin todo lo que vd. decía recibimos integro...”.

  35 Fotos

  Fotos de perxonaxes tipo carnet

  Conscientes de que os verdadeiros autores da nosa historia son tó- dolos fillos e fillas de Santa Comba, nacidos nesta terra ou adoptados por ela, esta lembranza a uns poucos, que quere ser o testemuño do paso do tempo.

  260 Fotos

  Música

  Santa Comba non é un concello que teña moita tradición musical, onde ano tras ano se manteñan numerosas bandas de música, gaiteiros, charangas ou orquestras, como ocorre en moitos mu- nicipios onde a tradición, a formación de base e as sagas familiares fan que as formacións perduren no tempo. Santa Comba non tiña unha formación musical estable, pero houbo uns cantos xalleiros empeñados en deleitar ós veciños cunhas actuacións e anécdotas que permanecerán na memoria de moitos.

  78 Fotos

  Personaxes

  Conscientes de que os verdadeiros autores da nosa historia son tó- dolos fillos e fillas de Santa Comba, nacidos nesta terra ou adoptados por ela, esta lembranza a uns poucos, que quere ser o testemuño do paso do tempo.

  94 Fotos

  Rúas

  DE 1953 A 1965 UN PERÍODO CLAVE PARA SANTA COMBA A PRIMEIRA GRANDE ENTRADA NA MODERNIDADE
  A vila ía entrando a pasos axigantados na modernidade, mudando o aspecto rural por un máis urbano, pero sen perder a cohesión do primeiro. Santa Comba experimenta un cambio acorde cos tempos de desenvolvemento e obtén grande importancia a nivel provincial.

  64 Fotos

  Vehículos

  “Los Diputados que suscriben, teniendo presente el estado de abandono que por parte de la provincia se ha considerado el distrito judicial de Carballo, que no tienen una sola carretera provincial completa, ni un camino vecinal que hubiese sido subvencionado con fondos provinciales, ruegan a la Excma. Diputación se sirva declarar carreteras provinciales las de Santiago a Lage, por puente Portomouro, Santa Comba y Zas, la de Carballo a Alvite por Santa Comba, la de Corme al puente de Portomouro por Puenteceso y Castriz”.

  137 Fotos

  Vida social

  A nosa vida social réxese por unhas normas non escritas, pero por todo o mundo coñecidas, e que no caso dos pobos pequenos, en tempos pasados, baseábase nuns costumes e actos sociais ós que todo o pobo asistía e onde todos se coñecían. A forma de vida de antano, as difíciles comunicacións e os escasos vehículos facían que a participación nas mesmas, por parte de foráneos, se reducira ós que, por un ou outro motivo, estaban obrigados de desprazarse e establecerse en Santa Comba, onde moitos deles, posteriormente, botarían raíces. Xeralmente era persoal cualificado, sacerdotes, persoal da cámara agraria, enxeñeiros da mina, mestres ou persoal sanitario que vivían de fonda na “Casa de Capeáns” ou na de “Ordóñez”.

  347 Fotos

  Relixión

  Nunha pequena ermida en “Santa Catalina Darmada… muy sucia y llena de basura e paresce que en ella hacer muchos fuegos..., duermen hombres y mujeres, personas deshonestas y de mal vivir y hacen estúprulos y deshonestidades en ofensa de Nuestro Señor Dios y de la Virgen Santa Catherina”.

  91 Fotos

  A Banca

  Empezaban a chegar remesas de cartos procedentes dunha emigración enraizada e tamén diversas transaccións agrarias, así como a implantación do comercio e da pequena empresa, polo que comezaron a facer acto de presenzia os bancos.

  8 Fotos

  Enerxía Eólica

  AQUÍ INSTALOUSE EN 1983 O PRIMEIRO MUÍÑO DE VENTO CON FINS COMERCIAIS
  Galicia converteuse, desde hai anos, nun referente no desenvolvemento da enerxía eólica. É a comunidade española líder en produción, grazas a unhas condicións de vento excepcionais, que a sitúan como o sexto país do mundo que máis electricidade xera a través dos aeroxeradores. Pero os comezos non foron, nin moito menos, sinxelos, donde Santa Comba pasará á historia como o pioneiro deste tipo de enerxía.

  14 Fotos

  Feiras

  Datan de principios do século XIX e os feirantes de Xallas, en realidade, son os grandes protagonistas do comercio de subsistencia de Galicia. A habitual feira de Santa Comba ten a súa orixe en 1813 “por estar Santa Comba en el centro de unas 18 parroquias que distan de él, la más legua y media y que no tienen a igual inmediación sino una, llamada de la carballeira, que se celebra en uno de los extremos”. Chegou a haber feiras en varios lugares do municipio.

  9 Fotos

  Irmandamento con Río de Xaneiro

  Irmamento con Río de Xaneiro,Río de Xaneiro,Santa Comba, Xallas,Xalleiros, todo xuntos coma irmans.

  21 Fotos

  Rede hidrográfica

  RIO XALLAS UNICO EN EUROPA EMBLEMA DUNHA BISBARRA
  O río Xallas é o elemento definidor da bisbarra. Drena e articula a paisaxe recollendo cursos de auga mentres cruza o concello de norleste a suroeste e divide o municipio nunha parte norte e outra sur, para proseguir por Mazaricos e desembocar na ría do Ézaro no municipio de Dumbría. Pero o Xallas é realmente río no municipio de Santa Comba, onde nace, donde lle dá xentilicio ós poboadores do contorno e onde se manifesta libremente na natureza descendendo polo seu cauce. Fóra do termo municipal de Santa Comba o río pouco ten que ver con un de verdade, onde as súas augas se converten nunha máquina de producir electricidade e nunha antoloxía da explotación industrial durante máis de un século.

  7 Fotos

  Orixes Celtas

  OS XALLEIROS OS MÁIS XENUINOS DESCENDENTES DOS CELTAS
  “aquella comarca marcada con el poderoso sello de aquella rama, la última, pero no por eso menos noble, de las tribus célticas que acamparon sobre el suelo de Europa”. Manuel Murguía. Historia de Galicia.

  12 Fotos

  Santuarios

  SANTUARIO DE RUBÍN
  No Santuario de Rubín (lugar do mesmo nome), capela gótica do século XVI, existe unha fonte onde se baña ós nenos enfermos, polas súas supostas cualidades salutíferas. Despois de bañalos na pía da fonte, abandónanse as súas roupas molladas ó redor dela. Dáse o caso de que moitos nenos son mergullados nas augas case xeadas, e outros levan as augas para as súas casas, constatádose algunhas curacións miragreiras. A imaxe de San Miguel, que se conserva no interior da Capela, chámaselle popularmente “ O demo de Rubín”, supostamente por referirse á chocante figura que pisotea o Arcánxel.

  3 Fotos

  Alonso de Fonseca

  Arcebispo de Santiago de Compostela, fundador da Universidade galega, encargado de derramar a agua bautismal sobre ese neno que, anos despois, ocuparía o trono español co nome de Felipe II de España (Rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Inglaterra e Irlanda, Duque de Milán, Soberano de los Países Bajos y Duque de Borgoña), foi párroco de San Pedro de Santa Comba de Xallas. Non debeu ser pequena a importancia da parroquia de San Pedro de Santa Comba xa na segunda metade do século XV, cando Alonso de Fonseca III, un dos señores máis relevantes da Galicia do século XVI, arcebispo de Santiago de Compostela e de Toledo, fundador da Universidade de Santiago, contaba entre os seus méritos o ter sido “nomeado cura de San Pedro de Santa Comba, en tierra de Jallas” como el mesmo lembra no seu testamento outorgado en Salamanca o 17 de febrero de 1534.

  4 Fotos

  Antonio Amigo Ramos

  Foi profesor de composición no Conservatorio de Música de Valladolid onde concluiu a carreira de piano. Formou parte como arcodeonista da orquestra Sintonía e tamén tocou na Banda de Santa Comba. Dirixiu a banda de Música de Silleda (Pontevedra), a de Viveiro (Lugo) e da Merza (Pontevedra) coa que grabou un disco e actuou en América. As súas composicións encheron un disco da Banda de Música da Garda Civil. Ten máis dun cento de composicions propias e creou un selo musicial. O Concello adicoulle unha rúa.

  9 Fotos

  José Antonio Anido Martínez

  Membro das corpos e forzas de seguridade do estado infiltrado en ETA Natural de Santa Comba, de profesión Garda Civil, foi o último “topo” que o CESID (Organismo estatal encargado de coñecer e informar ó Goberno de todo aquilo que puidese afectar á seguridade, estabilidade e defensa do Estado, na actualidade denomínase Centro Nacional de Intelixencia) logrou infiltrar na cúpula da banda terrorista ETA ata converterse en chófer do por aquel entón número un da banda, Mikel Albitzu Iriarte, alias “Mikel Antza”.

  3 Fotos

  Antonío Tomé Taboada

  Aínda que licenciado en mediciña e cun amplo curriculum como médico, tanto en Santa Comba como na guerra, Atomé aínda segue moi vivo en moitas casas de Santa Comba, e non pola súa laboura de médico, senón polas súas viñetas e debuxos coas caricaturizou a unha chea de personaxes locais perfectamente recoñecibles e fíxolle retratos a moitos personaxes da vida pública, tanto galega como española. Unha das rúas da vila recibe o seu nome.

  7 Fotos

  Carlos Negreira Souto

  Naceu o 16 de xullo de 1.960, e fixoo como moitos outros fillos de xalleiros emigrantes en Río de Janeiro (Brasil), donde Santa Comba conta cunha importante colonia de veciños e descendentes, ata o punto de que ambos municipio están irmandados. Ó cumplir os 3 anos regresou a Galicia establecendose na Coruña, que se convirte na cidade de destino para él e a súa familia e donde estudiou no vello colexio dos Maristas na rúa Teresa Herrera. Posteriormente licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago. Ten unha ampla traxectoria política na filas do Partido Popular.

  10 Fotos

  Costiña

  O Retiro da Costiña, restaurante. Premiado con unha estrea Michelim.

  3 Fotos

  David Blanco Rodríguez

  Ciclista. Corriu o Giro, a Volta, o Campeonato de España en Ruta o Campeonato de España contrareloxio e foi internacional por España disputando o Mundial de Ciclismo de 2005. En 2001 deixou o ciclismo para ser Broker en bolsa para posteriormente recuperar a bicicleta e converterse nunha celebridade do deporte en Portugal.

  17 Fotos

  Frei Basilio Río Brenlla

  Traballou en Palestina, na Misión de Terra Santa, a “perla das misións” no dicir dos seguidores do santo de Asís, foi superior no Santo Sepulcro (1.981-1.983), en Betania (1.983-1.990) e en Caná de Galilea. Estivo destinado na Procura Xeral de Terra Santa, foi membro do comité da parroquia latina de Xerusalén. O goberno español, concedeulle a “Encomienda de Isabel la Católica”. Finou en Xerusalem eeestá soterrado no Monte Sión en Palestina.

  1 Fotos

  Esperanza Calvo VázquezZ

  Conta con ampla experiencia en tódolos campos relacionados co xornalismo: televisión, prensa e internet, que a levaron a percorrer medio mundo realizando numerosas reportaxes, algúns deles premiados, para recoñecidos medios informativos de todo o país. Traballou como redactora, presentadora, colaboradora, guionista ou produtora para numerosos medios informativos, entre os que destacan a Televisión de Galicia, Tele 5, CNN+ ou Mediaset España. Compartiu noites con prostitutas, bandas organizadas e todo tipo de delicuentes, ao lado dos servizos especiais de diversas policías do país. Entre outras coberturas informativas estivo presente na intervención dun alixo de 4.000 quilos de cocaína en Punta da Buitra (Muxia) en 2009; no accidente do voo 5022 da compañía Spanair no que faleceron 154 persoas en agosto de 2008; na operación das forzas especiais antinarcóticos da policía Colombiana para a destrución dun laboratorio de cocaína na selva de Cúcuta (Colombia) en Novembro de 2010; na incautación dun alixo de 700 quilos de hachix coa Garda Civil de Alxeciras en Agosto de 2006 ou nos atentados do 11 M. Así mesmo, en 2008 cubriu en Austria e Suiza a Eurocopa de fútbol que gañou España. É Premio do Ministerio de Defensa pola reportaxe "Aprendices de Soldado" sobre a loita contra a Pirataría en Somali,. entregado pola Ministra de Defensa Carme Chacón en Xuño de 2011. Tres das súas reportaxes relacionadas con temas de narcotráfico obtiveron a Nécora de Ouro, o máximo galardón que cada ano outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico en Outubro de 2007. Despois de que Informativos Telecinco a destinase á sección de reportaxes en coberturas internacionais, vive China dende 2011 onde exerce de correspondente de Mediaset España e Informativos Tele 5 para Asía-Pacífico.

  28 Fotos

  Frei García de Pardiñas Villar de Francos

  Foi un home relevante como escritor e membro da xerarquía eclesiástica católica nos séculos XVII e XVIII chegando a ser bispo mercenario de Tarazona, provincial da súa orde relixiosa e catedrático de Teoloxía Moral na Universidade en Salamanca. Na súa parroquia natal de Cícere, amais de reface-la igrexia e levanta-la capela de Nosa Señora da Mercede fixo valiosas doazóns.

  1 Fotos

  Isabel Blanco Picallo

  Douse a coñercer no programa a Repanocha e na serie Mareas Vivas, ambas da Televisión de Galicia. Rodou xunto con Antonio Banderas as ordes de Pedro Almovodar en La Piel que Habito. Ten unha dilatada traxectoria en presentación de programas cine, televisión, destacando traballos na serie Cuéntame ou películas como o Lápis do Carpinteiro. Representa actores e intérpretes en varias entidades audiovisuais. É Premio Mestre Mateo a Mellor interpretación femenina protagonista en 2006 por Un franco, 14 pesetas.

  20 Fotos

  José Ferrero Castaño

  Sen nacer en Santa Comba, trasladouse o noso pobo para facerse cargo dunha botica e ademais de boticario (descubriu unha medicina contra a sarna, que patentou) acabou sendo xuiz de paz e alcalde. Pero a súa fama venlle pola súa gran afección a música, ensinaba, escoitaba, compoñía e dirixía, así como a animación cultural, na súa botica celebraba xuntanzas coa xente nova, veladas literarias e musicais.Formou un coro, tocaba o piano, cantaba nas misas dos domingos, seleccionaba voces e foi o artífice da fundación da banda de música. Cando as bandas de música viñan a tocar nas festas de Santa Comba, a primeira peza tocábana diante da súa casa e él dirixíaas coa súa batuta. O seu enterro celebrousese con 13 sacerdotes e unha orquestra. Unha rúa da localidade está adicada a súa persoa.

  2 Fotos

  Antonio Landeira Landeira

  Con Carbónicas Landeira creou un pequeno imperio familiar ao abeiro do, por aquel entón, boiante negocio da mina de volframio, que hoxe vai pola cuarta xeración e compite no mercado nacional e luso con outras multinacionais. Toda a bisbarra do Xallas e a Costa da Morte medrou coas gasesosas de Landeira e a marca "A Pitusa". Foi galardoado coa insignia de ouro da Asociación de Empresarios local e o Concello de Santa Comba concedeulle a primeira medalla de ouro ó Xalleiro do Ano que outorga a un veciño. No momento do seu falecemento tiña a honra de ser o máis veterano bataneiro de España, o último dunha estirpe dun oficio xa desaparecido.

  4 Fotos

  Manuel Xaime Barreiro Gil

  Economista, senador, parlamentario, conferenciante e colaborador de prensa, chegou a ser presidente do Partido Socialista no Senado durante dúas lexislaturas e representante de España en importantes organizacións europeas como a OTAN, CE ou OCDE.

  2 Fotos

  Florentino Francisco Romar Blanco

  Labrador, músico e empresario, formou parte da histórica Banda de Música Municipal de Santa Comba e puxo en marcha o primeiro auto de transportes de viaxeiros na zona. Foi galardoado coa insignia de ouro da Asociación de empresarios de Santa Comba.

  4 Fotos

  Eliseo Seoane Bardanca

  Aínda que crego e franciscano, destaco una química. As súas investigacións e publicacións coronadas por varias patentes científicas acredítano como relevante investigador e traballou principalmente nas Universidades Británicas de Londres e Glasgow, xunto ó premio Nobel de Química do ano 1.969 D.H.R. Barton. Elaborou estudos sobre os constituíntes de resinas vexetais Mastic, separando nelas por primeira vez no mundo dúas substancias, tirucalol e ácido oleanónico, e outras dúas descoñecidas. Dirixiu os departamentos de Química Orgánica de Barcelona e Valencia e do Concello Superior de Investigación Científicas de España (CSIC).

  1 Fotos

  José Baña Pose

  Foi o poeta máis popular da Terra de Xallas. Xa en 1892 escribía en Galego, como case sempre fixo o longo da súa vida, e defendía o celibato opcional dos curas. A pesar de que ata case os 20 anos asistiu a escola intermitentemente, emigración de por medio, acadou o tíulo de mestre de instrucción pública. Na emigración participou no ambiente cultural do Centro Galego da capital cubana mantendo admiración e amizade con Manuel Curros Enriquez, gran poeta civil da Galicia do século XIX. Foi socio de honra da sociedade dos galegos “La Benéfica” na Habana. Os seus restos descansan no Panteón do Centro Galego do Cemiterio de Colón da cidade da Habana. A única ocasión na que volveu á terra natal foi no ano 1921, cando contaba con 49 anos, pero non foi obstáculo para que en Santa Comba haxa un colexio de primaria en Traba, na parroquia de Castriz, unha asociación vecinal en Santa Sabiña e máis unha rúa na capital xalleira que levan o seu nome.

  3 Fotos

  José Suárez Suárez

  Foi empresario, Xuíz de Paz, encargado de quintas, funcionario e un dos máis míticos xestores deportivos no fútbol da Costa da Morte ó fronte do Xallas F.C., non solo polos resultados deportivos do club que presidía senón tamén polos métodos de xestión utilizados propios do século XXI, reflexados incluso en diarios de prestixio da época. Como empresario está considerado como o verdadeiro artífice da emigración Xalleira e concellos limitrofes cara a América, especialmente cara Brasil. Xestionou un dos primeiros bancos que se estableceron na localidade, o de Hijos de Olimpio Pérez, e na casa na que na viviu ata a súa morte estableceuse o telégrafo É socio fundador e presidente honorífico do Xallas F.C. e o único membro do clube que ten a insignia de ouro do clube. Conta coa insignia de recoñecemento o mérito da Federación Galega de Fútbol e do Coléxio Galego de Árbitros. O Concello de Santa Comba concedeulle o galardón deportivo no apartado “Toda unha vida” nun recoñecemento a persoeiros locais destados no seu papel de promoción no deporte ..

  1 Fotos

  Pilar Rodríguez Blanco

  Restaurante Casa Aurelio Premio Galicia de Gastronomía e galardon de Ouro de Publi Parla. Un dos seus descentes acadou o título de “Nariz de Oro” como mellor sumiller de Galicia. Con 78 anos foi galardoada no ano 2002 co Premio Galicia de Gastronomía no apartado de “Toda unha vida”.

  6 Fotos

  Manuel García

  "Fun electricista, taxista e aprendín hostalería en Australia"

  103 Fotos

  Victor Manuel Espasandín Facal

  Chegou o Barça por petición propia (e chamada persoal) de Pep Guardiola cando adestraba as categorías inferiores do clube catalán. Ademáis estivo as ordes de Frank Rijjkaard e Luis Enrique. Foi capitán do Barça B donde solo acadou títulos e ascensos compartindo vestiario e adestramentos con xogadores do mítico Barcelona de Guardiola como Thiago Alcantara, Pedrito, Messi, Etoo, Xavi Ronaldinho ou Iniesta. En 2008 foi convocado por primeira vez polo primeiro equipo do FC Barcelona por Frank Rijkaard e ainda que non chegou a xogar compartiu banquiño con Ronaldinho. En 2009 durante a pretempada foi un dos elexidos para xogar dous partidos amistosos no mítico Estadio de Wembley de Londres, debutando ante o Tottenham e marcando o internacional inglés Aaron Lennon. Formou parte das plantillas do Atlético Mineiro de Santa Comba, SD Compostela, Real Valladolid, SD Ponferradina, Barcelona B e o Omonia de Nicosia co que debutou en Champions League.

  116 Fotos

  Ángel María Carracedo Álvarez

  Médico, científico e investigador Referente mundial en investigación sanitaria “El mago Mundial del ADN” Fillo predilecto de Santa Comba e Medalla de Ouro Terra do Xallas “ Eu son dunha aldeíña que se chama Santa Comba onde hai moi boa xente” “De la gente de esta tierra do Xallas aprendí humildad y trabajo que son las características de la gente de esta tierra… mientras Dios hacía la maravilla de nuestra costa, San Pedro se dedicó a hacer nuestra tierra de Xallas, que sin salirle mal, no le salio del todo bien porque es una tierra de montaña fría. Cuando Dios vió esto se dedicó a esmerarse en hacer la gente de esta tierra e hizo gente trabajadora, humilde y luchadora ante la adversidad, maravillosa gente de la yo siempre presumo como la mejor del mundo…sin duda la etapa que pasé íntegramente aquí fue no solo de las más felices de mi vida sino que marcó sin duda mi manera de ser”. Palabras deÁngel Carracedo durante a súa proclamación como fillo predilecto de Santa Comba e Medalla de Ouro Terra do Xallas.

  85 Fotos

  Elenita

  Elenita

  5 Fotos

  Fútbol sala

  O fenómeno do fútbol-sala comezou na década dos oitenta das mans de Carducho de Capeáns e Manolo Amarelle, entre outros, e xogábase nunha pista deportiva de cemento no colexio Barrié de la Maza, a única que existía daquela, actualmente está cuberta. Era a época de equipos como Telefunken, Deportes Amarelle, Citroën Da Costa, Galo Boys, Butano, Xalco, Deportes Amarelle ou Sala Xallas. A arbitraxe corría a cargo de Manolo Amarelle, Daniel do Rianxeiro, Pepe de Capeans ou Domingos do Lavano.

  27 Fotos

  Fútbol Local

  Os primeiros vestixos comprobados da afección polo fútbol na zona da Costa da Morte datan de comezos da década dos anos 20, e como sucede noutras partes de España e Galicia, faino por mar, co amarre no porto de Brens-Cee de numerosas embarcacións de orixe anglosaxón. A chegada do fútbol ás Terras do Xallas data dos anos 30, concretamente na época da 2ª República Española. Existen documentos fotográficos de 1933 do que pode ser o primeiro equipo de fútbol da historia do municipio. Aínda que esta afección ben puido ser introducida na zona, pola influencia dos arrieiros xalleiros que achegaban os cereais destas terras ata a Costa da Morte e a capital de Galicia, ata Castela e Portugal. Novamente aparecen os arrierios e a súa influencia sobre a vida xalleira como se pode comprobar na economía, emigración e posiblemente tamén no fútbol.

  30 Fotos

  Atlético Mineiro

  25 Anos crecendo ata acadar o teito da 3ª división. Como rezaba a letra do seu himno coa música da Compostela e a voz de Miguel Torres: “nacido en el año 80…”. Ahí comezou a historia dun novo clube de Santa Comba, tras 2 décadas no que o fútbol federado na Terra do Xallas tiña só o nome do Xallas. Ben coma unha escisión deste clube, ou ben como fogar para o incipiente número de fubolistas que ía xerando o deporte escolar nesta terra, o Atlético Mineiro nacía para pervivir ata celebrar as súas bodas de prata cun histórico ascenso á 3º división, a élite do fútbol afeccionado galego.

  29 Fotos

  Xallas

  A comezos dos 60, nace o primeiro clube na zona da Costa da Morte, concretamente ó C.D. Baio, no ano 1.962, e con él outros moitos clubes, algún deles de curta historia como o San Isidro de Quintáns. Nace así a primeira competición regulada da zona, a Liga da Costa, que chegaría a ser emblemática, e a Copa da Costa. O Xallas FC non se inscribe coma clube ata a terceira tempada da liga, aínda que equipos de Santa Comba xa xogan partidos amigables por diversos campos da xeografía costeira. Na tempada 64-65, nun verán posterior á primeira Eurocopa gañada por España co famoso gol do galego Marcelino, fedérase o Xallas F.C. baixo a presidencia de José Suárez Suárez “Raso”, empresario local e polifacético impulsor de diversas iniciativas. O Xallas F.C. xoga os seus partidos coma local no Campo do Carreiro, primeiro aínda sen vestiarios (os xogadores ían xa cambiados ou facíano nalgunha casa próxima). A cor verde da elástica chega pola xestión de Raso coa empresa de xabóns “Lagarto”, que regala unha equipación (a primeira con patrocinio publicitario en toda a Liga da Costa e casi do fútbol español). Así, o Xallas FC comenza a competir oficialmente con casca verde e calzón negro.

  176 Fotos

  Notas de Prensa

  Notas de prensa

  27 Fotos

  A mina de Varilongo

  Santa Comba está considerada como o centro mineiro antigo de maior importancia e trascendencia no comercio mediterráneo e atlántico. Durante a época dourada da mina, o nome de Santa Comba era coñecido nas chancelarías de toda Europa. Das minas de Varilongo saía o wolframio necesario para a construción da artillaría pesada do exército nazi e as Panzers divisións do Tercer Reich Alemán, aínda que tamén para os ingleses, e para os americanos durante a guerra de Corea. Cando se descubriu a mina, o quilo de wolframio custaba 200 ptas (1,20 euros) e o xornal dun obreiro era de 19 ptas (0,11 céntimos de euro), o que veu a determinar que desde ese intre se coñecese o novo mineral como “Ouro negro”, ademais de que nun principio se pensou que a mina era de ouro.

  71 Fotos

  Perfecto Pereira Barcia “Pereiriña”

  Nado no lugar de Montouto. Debutou como músico ós 9 anos de idade nas festas de Bustelo, despois de subir sempre ós escenarios cando viñan as orquestras ás festas da súa aldea. A partir dese intre, estivo tres décadas enriba dos escenarios. Pasou por célebres orquestras da época como foron a “Santa Comba” (na que debutou como cantante), “Los Dinámicos” ou “Los Panters”, “cobrando mil pesetas diarias cando non había estradas e os instrumentos levábanse nos carros polos camiños de terra”. Acadou o cumio coa orquestra “Los Seikos”, na que levaba a dirección, era o vocalista. Durante os últimos oito anos alternaba dita función coa de batería. “Los Seikos” foron creados polo propio Perfecto Pereira xunto co seu veciño Daniel, outro recoñecido persoeiro no mundo das orquestras, nado no concello da A Baña pero afincado na nosa terra. Daniel aportou grandes cousas á música xalleira. Formou parte doutra recoñecida orquestra como “Xuntanza”, e acadou a cima musical como pianista da orquestra “Compostela”.

  23 Fotos

  Amanita Cesarea

  37 Fotos

  Boletus Aereus

  28 Fotos

  Boletus Edulis

  42 Fotos

  Boletus Fragans

  21 Fotos

  Coprinus Comatus

  46 Fotos

  Amanita Muscaria

  32 Fotos

  A historia de Santa Comba por medio de fotografías non sería posible sen a colaboración dos veciños deste pobo.
  Uns cedendo fotografías e outros identificándoas, están todos os que son e seguro que nos olvidamos dalgúns…

  HISTORIA FOTOGRÁFICA DE SANTA COMBA
  A TODOS, GRACIAS

  DROGUERÍA RIEIRO
  JOSÉ MANUEL ARUFE RIEIRO
  SINDITA ARUFE
  MATILDITA ARUFE E PEPE DURÁN
  JULIO DA REDONDA E LOURDES
  MERCEDITAS E JOSÉ LUIS DE RAFAEL
  MERCEDES DURÁN E RICARDO CARRACEDO
  FELA E CHUCHO DE FELA
  LOLA E PACO DO SÓTANO
  MATILDITA E RAMÓN DURÁN
  SANTI DURÁN
  LUIS CORDEIRO
  CHEMA DO ALBORADA
  MIRO
  TACHA DE ALISANDRO E CONSTANTINO AMIGO
  JOSÉ MARíA PINTOS RECAREY
  LUIS NOVO ORDOñEZ
  FINA E MANOLO DO RAPOSO
  MARUJA E TONO DE TURNES
  MESTRE
  VIñOS MATEO
  MARUJA E CARLOS DE ARTURO
  OBDULIA E RASO
  PAZ DE RASO E PANCHO DE ORDOñEZ
  KIKO DE RASO
  MANOLA E RASO E GONZALO
  PAULA E FÁTIMA
  M.ª ESTRELLA DA RENFE E MONCHO DE RASO
  JOSÉ E MIGUEL
  CHITA E PEPE DA CROCA
  MARY PAZ DE CARLOS DA CROCA
  TINA E PEPE LANDEIRA
  ANTONIO E JORGE LANDEIRA
  TALLERES CAMACHO
  ARGIMIRO
  MANOLITO ROMAR
  MARíA E LUIS ALFONSO RIEIRO
  RUBIO DA GRASEIRA
  JAVIER DA GRASEIRA
  BENIGNO DA FERRALLA
  FOTOSTECA
  CONSTANTE LEMA
  FATIMA E MONCHO LEMA
  ANUNCIA E ELISEO DA MINA
  M.ª LUZ E SANTIAGO PÉREZ
  ANTONIO DE VICENTE
  CAPITÁN DAS TRAVESAS
  MATILDE E ALBINO
  CAMILO CASTRO DO VIDEOCLUB
  MINUCA DE MANOLO DA AUTOESCOLA
  ENRIQUE DA AUTOESCOLA
  DELFINA E PERFECTO PEREIRA
  CRISTINA PEREIRA
  SEVERINO AMARELLE
  MANOLO AMARELLE
  M.ª CARMEN E CARLOS DO PASTOR
  M.ª JESÚS DO REDONDO
  LUIS DA PANADERIA
  M.ª CARMEN E PACO DE OSCAR
  M.ª CARMEN DE ORDOñEZ DE PEPE RIAL
  SUSANA DE ORDOñEZ
  VIñOS GARRIDO
  ELOINA E ANTONIO FERNÁNDEZ
  SOFIA E CHICHO DA COSTA
  RICARDO DE LÓPEZ
  ESTHER E LITO
  RASADO
  PACO DURÁN
  JOSÉ AMIGO RAMOS
  MARISA DE AROSA
  AUTOS GARCíA
  DOñA LOLA E AURITA DO CELTA
  MARY E PACO DE BARCIA
  MARíA POSE E CHUCHA DA DROGUERIA
  CARRO
  DURAN RADIO
  ISABEL DA FARMACIA
  EMILIO POSE OTERO
  AURORITA E JOSÉ
  ROSY E CARDUCHO CAPEANS
  ANUNCIA E ELISEO DA MINA
  PEPE DE CAPEANS
  M.ª LOLY DE CAPEANS
  MANOLO DE CAPEANS
  MALENA, SONIA, CHIRUCA E KIKO DE CAPEANS
  AMÉRICA E PINTINHO
  RICARDO DO GARROTE
  BEATRIZ E JOSÉ QUINTELA BUSTO
  O PARDELO
  GILA
  MANOLO RODRIGUEZ (O GARROTE)
  PACO RODRIGUEZ (O GARROTE)
  MARUJA E RAFAEL SUÁREZ
  CALZADOS MOLEDO
  MALENA E BIRI
  BENIGNO DA TRITA
  GENEROSO DOMINGUEZ DOMINGUEZ (GENE)
  CASA DA ZAPATEIRO
  PEPE O ELECTRICISTA DE SER
  CARMIñA E ANA MARY DO CABO
  AURORA DE ORENTE E LUIS
  CELIA E ÁNGEL DE BASILIO
  MUCHA E BASILIO
  MARGARITA FDEZ OSENDE
  SUSO BLANCO
  MARISA DE CAPEANS E JAIME
  CARMINA E ÁNGEL CARRACEDO
  DAVID TUñAS
  ANDRÉS O JARDINERO
  MARILI DE AFRIQUITA
  CALIXTO DE FLORITA
  CHARO E TOñITO DA CROCA
  AVELINA DE FRAMIL
  JOSEFA DO PEPUCHO
  MARíA E FERNANDO DA CARNICERIA
  MATILDE E PICHíN
  ADRIANA E JOAQUíN
  COMERCIAL CÉLTIGOS
  CELIA E AURELIO DURÁN
  FERNANDO DURÁN
  RIANXEIRO
  CASA LOIS
  CASA DO CASTRIXEIRO
  CARTEIRO
  MERCEDES DO CAJITO
  CHICHA E PEPE
  JUAN E SERGIO DE CHICHA
  CARMEN E JULIO DO REBEIRÁN
  MIGUEL DO REBEIRÁN
  PEPE DO REBEIRÁN
  REGINA DE TURNES
  ANA, PEPE, PILI E MANOLITO TURNES
  ANTONIO MANUEL ARUFE (O PORTEIRO)
  MARUJA E IGNACIO
  RUPPER
  EVÁNGELINA DA FRADA E PEPE DA SATURNA
  HUELVIS
  JUAN VÁZQUEZ
  MANOLO DE FRAMIL
  M.ª CARMEN DEPORTES AMARELLE
  NURIA, ÁNGEL E MARTíN AMARELLE
  VICTOR ESPASANDíN FACAL
  PEPITA DA COSTA E JOSÉ
  ESPERANZA CALVO VÁZQUEZ
  PATRICIA DE CLAUDIO
  ÁNGEL MARíA CARRACEDO
  ISABEL BLANCO (NETA DE NARCISA)
  AMELIA E ARTURITO
  MANUEL ARINCÓN ANDRÉS (RA)
  PEDRO REGUEIRO (PEDRO DE SANTA LUCíA)
  JOSÉ EDUARDO DA CASEIRA DE MONTOUTO
  JOSÉ CARLOS TORREIRA
  HISTORIA FOTOGRÁFICA DE SANTA COMBA
  A TODOS, GRACIAS
  A historia de Santa Comba por medio de fotografías non sería posible sen a colaboración dos veciños deste pobo.
  Uns cedendo fotografías e outros identificándoas, están todos os que son e seguro que nos olvidamos dalgúns…
  O NOSO ESPECIAL RECORDO ÓS COLABORADORES QUE SE FORON SEN PODER VER ESTE PROXECTO REMATADO

  RASO
  OBDULIA
  JAVIER ROMAR
  IGNACIO
  PEPE LANDEIRA
  ARTURO DA RABELA
  DURAN RADIO
  MANOLITO ROMAR
  CHICHA DO REBEIRÁN
  MANOLO DA CROCA
  MONCHO DE RASO
  CONSTANTE LEMA

   

  http://www.santacombanamemoria.es/